Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

24 tháng 11 2019 13:36

câu hỏi

ví sao nước nga phải tiến hành cuộc cách mạng thứ 2?


0

1


Dy L

26 tháng 11 2019 13:11

vì cuộc cách mạng chưa triệt để đến khi cách mang tháng mười nga thành công nga mới được độc lập

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao pháp xâm lược việt nam vào giữa thế kỉ 19

1

Được xác nhận