Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương N

04 tháng 4 2020 10:45

câu hỏi

Vì sao nước biển lại mặm?


0

1


Hao H

05 tháng 4 2020 08:57

vì người dân họ làm muối ở đó và làm rất nhiều muối

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chat beo co the lam j

6

Lihat jawaban (1)

vì sao có cầu vồng thưa cô Hồng🌈🌈🌈

43

Được xác nhận