Square root
VBT
Calculator
magnet

Tam L

22 tháng 12 2019 07:54

câu hỏi

vì sao lý thái tổ chọn vùng đất đại la làm kinh đô ?


0

1


Kimmy K

22 tháng 12 2019 09:43

Vì vua thấy ở đây thuận lợi và dân ko bị khổ vì lũ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhà nước đầu tiên của nước ta là nước nào

0

Lihat jawaban (5)