Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

27 tháng 11 2019 13:15

câu hỏi

vì sao lại gọi là lục bát?


0

3


Nguyen T

29 tháng 11 2019 12:46

vì : lục:6 bát:8 thể thơ lục bát có nghĩa là thể thơ sáu xen kẽ tám

Trúc T

27 tháng 11 2019 15:51

Vì gồm có 1 câu 6 tiếng và 1 câu 8 tiếng

Sports D

30 tháng 11 2019 10:11

thơ lục bát là thể thơ ko quy định số câu. Câu 1 có 6 chữ, câu 2 có 8 chữ, câu 3 có 6 chữ, câu 4 có 8 chữ...Ngoài ra còn có gieo vần ở các câu như cuối câu 3, 4 và cứ như thế mà gieo vần. Hay còn có luật bằng- trắc...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi vẫn chưa biết chứng minh

8

Lihat jawaban (1)