Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

08 tháng 12 2019 22:30

câu hỏi

Vì sao khi trồng cây cần chú ý đến mật độ gieo trồng và thời vụ?


0

1


Vũ Q

20 tháng 3 2020 03:14

Người ta phải trồng cây đúng vụ là vì:các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các điều kiện ngoại cảnh.Cho nên, muốn cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đối với cây.Có như vậy cây mới sử dụng được yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,... của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Chúc bạn hoàn thành tốt bài tập.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm các loại quả : quả khô( quả khô nẻ và quả khô không nẻ) quả thịt( quả mọng và quả hạch cho ví dụ

2

Lihat jawaban (1)