Square root
VBT
Calculator
magnet

Mui L

30 tháng 11 2020 03:21

câu hỏi

vì sao khi nuôi trai nước nuôi trai lại sạch


4

1


Wither W

03 tháng 12 2020 14:53

vì trai hút lọc nước để hô hấp

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các động vật nguyên sinh gây bệnh và con đường truyền

0

Lihat jawaban (3)