Square root
VBT
Calculator
magnet

Vanphuong L

22 tháng 11 2019 13:12

câu hỏi

vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc,còn phát triển thủy điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc


1

2


Vanphuong L

22 tháng 11 2019 13:30

chịu

Lê N

28 tháng 11 2019 12:25

Vì tiểu vùng Đông Bắc là nơi tập trung nhiều khoáng sản có giá trị, phong phú đa dạng (sắt, đồng, chì, kẽm, thiếc, bô xít......), dễ khai thác, than đá có trữ lượng lớn. Tiểu vùng Tây Bắc phát triển thủy điện vì có nhiều dòng sông có trữ năng thủy điện lớn hệ thống sông Hồng (11 triệu kWW) chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện cả nước, riêng sông Đà chiếm gần 6 triệu KWW

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lao động nước ta có ưu điểm gì

0

Lihat jawaban (2)