Square root
VBT
Calculator
magnet

Mến N

18 tháng 3 2020 09:17

câu hỏi

vì sao không khí có độ ẩm nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm


0

1


Phạm Đ

20 tháng 3 2020 11:14

- Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định, lượng hơi nước đó làm cho không khí có độ ẩm. Mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm : - Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng lên cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều (Độ ẩm càng cao).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu giá trị kinh tế của hồ

12

Lihat jawaban (1)