Square root
VBT
Calculator
magnet

Hack H

11 tháng 1 2020 13:47

câu hỏi

Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa


0

2


Trần P

12 tháng 1 2020 10:30

Hai Bà Trưng khởi nghĩa vì : - Do chính sách bóc lột của nhà Hán tàn bạo , thân độc - Thì Sách bị giết

Elly P

12 tháng 1 2020 15:45

Vì Hai Bà Trưng yêu nước, có lòng thương dân,muốn giành lại non sông.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tiết 3 trang 82

22

Lihat jawaban (3)