Square root
VBT
Calculator
magnet

Tada T

11 tháng 1 2020 05:03

câu hỏi

vì sao giun móc câu nguy hiểm hơn giun kim


0

1


Giang Đ

11 tháng 1 2020 06:24

trả lời : vì giun kim kí sinh ở ruột già người nơi không có chất dinh dưỡng nhiều . Còn giun móc câu thì kí sinh ở tá tràng , nơi có nhiều chất dinh dưỡng, làm cho người bệnh bị tiêu hao, mệt mỏi mất chất dinh dưỡng vì thế nên giun móc câu nguy hiểm hơn giun kim chúc bạn học tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao khi nuôi trai nước nuôi trai lại sạch

4

Lihat jawaban (1)