Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiệp D

06 tháng 11 2019 13:32

câu hỏi

vì sao gia đình lại có thế hệ mới?


2

5


Lysuri L

07 tháng 11 2019 12:23

vì nam lấy nữ có gia đình và sau đó 2 người có thế hệ mới đó 🙄🤗

Bao T

08 tháng 12 2019 05:58

vì khi một người chết thì đã có một người được sinh ra

Quang N

25 tháng 12 2019 14:50

tại vì nam cưới nữ và chuyền viên đến nữ.

Viviennguyen V

25 tháng 3 2020 07:19

😂

Winterchill W

17 tháng 10 2020 14:45

để duy trì dòng họ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao con Cua, con Tôm không sống vùng nước Ngọt mà sống vùng nước mặn

25

Lihat jawaban (5)