Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương L

01 tháng 3 2021 12:46

câu hỏi

Vì sao ĐCS mang bản chất của giai cấp công nhân.


9

1


Phạm T

07 tháng 4 2021 21:45

vì thành phần chủ yêu là gia cấp vô sản

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bản thân em là một công dân của nước Việt Nam, em cần phải có trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào? (LIÊN HỆ BẢN THÂN).

1

Lihat jawaban (1)