Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc T

04 tháng 1 2020 05:54

câu hỏi

vì sao con người lại là động vật cao cấp


0

3


Hiep H

06 tháng 1 2020 14:05

vì con người có trí thông minh và biết sáng tạo

YếnNgọc Y

06 tháng 1 2020 14:51

vì con người có thể hoạt động làm được tất cả mọi thứ và.... lên con người là động vật cấp cao

Vany L

12 tháng 1 2020 15:19

Vì con người có thể làm được tất cả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 1 học kỳ 2

2

Lihat jawaban (1)