Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Q

10 tháng 12 2019 11:18

câu hỏi

vì sao châu phi giàu kháng sản nhưng công nghiệp lại chậm phát triển


0

1


Nguyễn T

12 tháng 12 2019 09:41

Do kỹ thuật, máy móc thiếu thốn nên họ không thể sản xuất và phát triển công nghiệp. Họ chỉ còn cách là lấy dầu mỏ khoáng sản xuất khẩu cho các nước khác với giá rất rẻ và nhập về dụng cụ lao động

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

châu Mỹ nằm hoàn toàn ở đâu

2

Lihat jawaban (1)