Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuong N

20 tháng 6 2023 01:46

câu hỏi

Vì sao chúng ta nên làm chủ cuộc sống của mình để trở thành một người mạnh mẽ, tự tin, độc lập và tự chủ trong thế giới trong mắt nhìn của ta và thế giới bên ngoài?

Vì sao chúng ta nên làm chủ cuộc sống của mình để trở thành một người mạnh mẽ, tự tin, độc lập và tự chủ trong thế giới trong mắt nhìn của ta và thế giới bên ngoài?


12

2


Lan A

20 tháng 6 2023 02:34

<p>Vì chúng ta cần phải tự làm tất cả những việc mà chúng làm được để biết cách sống độc lập và chỉ vì thế mà chúng ta mới có thể sống tự cường và trưởng thành hơn. 👈Đây là câu trả lời của mình: nhớ cho mình Vàng và XP nhe!</p><p>&nbsp;</p>

Vì chúng ta cần phải tự làm tất cả những việc mà chúng làm được để biết cách sống độc lập và chỉ vì thế mà chúng ta mới có thể sống tự cường và trưởng thành hơn. 👈Đây là câu trả lời của mình: nhớ cho mình Vàng và XP nhe!

 

Thuong N

20 tháng 6 2023 05:12

câu trả lời cũng đúng đấy

An T

21 tháng 6 2023 01:08

<p>Vì thế giới có muôn vàn khó khăn nên để sinh tồn chúng ta cần tự chủ cuộc sống của mình, chỉ có tự mình tạo ra mới bền vững, còn nếu dựa vào người khác ta sẽ mất đi mọi thứ lúc nào ko hay</p>

Vì thế giới có muôn vàn khó khăn nên để sinh tồn chúng ta cần tự chủ cuộc sống của mình, chỉ có tự mình tạo ra mới bền vững, còn nếu dựa vào người khác ta sẽ mất đi mọi thứ lúc nào ko hay

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)