Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh N

05 tháng 4 2020 02:29

câu hỏi

Vì sao chúng ta học hỏi các dân tộc phải tiếp thu 1 cách chọn lọc??? Chúng ta nên và k nên học tập những gì ở các dân tộc khác? Nên VD


0

1


Yên H

06 tháng 4 2020 07:20

chúng ta học hỏi các dân tộc khác một cách chọn lọc để phù hợp với điều kiện ,hoàn cảnh và truyền thống con người VN.Chúng ta nên học tập những thành tựu KT tiên tiến ,những nền văn minh trên các lĩnh vục vh ,nt ,gd VD học tập kinh nghiệm sản xuất ô tô của NB Không nên :lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền , các sản phẩm vh đồi trụy VD :không nên những phim ảnh bằng hình thức đồi trụy như đánh nhau....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ý kién cho rằng chúng ta không lên tiếp xúc với những người bị nhiẻmc hiv/aids vì xẽ mang tính xấu và bị lây bệnh em có đồng ý với ý kiến đó không ?vì sao?

12

Lihat jawaban (3)