Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

13 tháng 4 2020 05:45

câu hỏi

Vì sao chúng ta cần biết lắng nghe chia sẻ với mọi người?


0

1


Tô H

15 tháng 4 2020 06:06

Vì như thế người ta sẽ lắng nghe bạn nhiều hơn!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bom gì khi nổ mà không hại ai ngoại trừ người đặt bom ?????

33

Lihat jawaban (8)