Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran H

15 tháng 4 2020 07:41

câu hỏi

Vì sao cây xấu hổ lại thụt lại khi mình chạm ngón tay vào ?


6

17


NGUYỄN T

17 tháng 4 2020 07:47

vì nó xâu hô

Ziri K

18 tháng 4 2020 12:33

Vì nó xấu hổ

Kothểlấpđầykhoảngtrống K

19 tháng 4 2020 01:35

do trong lá có nước khi ta chạm vào thì nước sẽ thoát ra nên lá mới cụp lại ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

Tran H

26 tháng 4 2020 07:00

Đúng rồi 👍

Nguyenthibaongan N

21 tháng 4 2020 03:16

do trong lá có nước khi mình chạmtay vào thì nó sẽ gặp lại😁😁😁😁😁

Phan P

16 tháng 4 2020 03:14

Tớ cũng không biết đâu. 😕

Lê A

16 tháng 4 2020 03:15

Tôi biết

Baouyen B

16 tháng 4 2020 06:05

Tui cũng không biết

Giang T

18 tháng 4 2020 02:48

vì nó có tư duy

Cao H

18 tháng 4 2020 09:14

tại nó xấu hổ 😳 thế thôi

Nguyen L

22 tháng 4 2020 03:37

vì nó xấu hổ😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈💐💐💐💐💐💐

Truongthien T

15 tháng 4 2020 23:54

hỏi cái giở hơi gì tthế

NGUYỄN T

16 tháng 4 2020 03:02

What dờ heo

Tam T

18 tháng 4 2020 09:16

hỏi làm gì.Hoi để láy tièn à.

Chau T

19 tháng 4 2020 01:39

câu trả lời là ngón tình 😍🤗🙂

Quân L

21 tháng 4 2020 08:12

vì nó thích

Hinako H

09 tháng 2 2021 11:42

Tại nó xấu hổ thế thui

Le T

19 tháng 8 2021 02:31

wtffffffffffffffff

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quyển sách biến hình thành côn trùng là của ai? A. doremon B.nobita C.doremi D.sixuka

15

Lihat jawaban (15)