Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 5 2021 06:26

câu hỏi

vì sao cây trên cạn ngập úng lâu bị chết


25

1


Vũ H

05 tháng 6 2021 08:00

Khi ngập úng cây bị thiếu oxi làm phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ, tích lũy chất độc hại đối với tế bào và làm lông hút chết -> ko hô hấp được nước -> cân bằng nước trong cây bị phá hủy và cây bị chết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thầy cô giáo giải bài tập này giúp em với ạ. em cảm ơn thầy cô giáo ạ. Bài 3: Cho chuột F1 tạp giao với các chuột khác trong ba phép lai sau: - Phép lai 1 được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột có màu lông trắng: 12,5% chuột có màu lông nâu: 12,5% chuột có màu lông xám. - Phép lai 2 được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 50% chuột có màu lông trắng: 37,5% chuột có màu lông nâu: 12,5% chuột có màu lông xám. - Phép lai 3 được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột có màu lông trắng: 18,75% chuột có màu lông nâu: 6,25% chuột có màu lông xám. Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp nêu trên?

14

Lihat jawaban (1)