Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

29 tháng 5 2020 08:14

câu hỏi

vì sao cá voi sống ở nước


0

2


Diễm X

31 tháng 5 2020 11:56

vì đó là tập tính

Cao T

01 tháng 6 2020 13:34

vì cá voi có các bộ phận và chức năng bơi lội ở dưới nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong 9 bộ thú bộ nào thông minh nhất nà mọi người

12

Lihat jawaban (1)