Square root
VBT
Calculator
magnet

01 tháng 1 2021 09:15

câu hỏi

Vì sao có rất nhiều phong trào yêu nước đã diễn ra nhưng Nguyễn Tất Thành không làm theo những phong trào đó mà chọn đi tìm đường cứu nước nước mới


18

2


N. Phương

04 tháng 1 2021 02:25

Bạn hãy đón xem video của nhà Kiến để tìm ra câu trả lời nha^^

Khánh H

07 tháng 1 2021 13:18

vì con đường của các vị tiền bối trước đều thất bại Nên Nguyễn Tất Thành chọn con đường cứu nước mới

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào

13

Lihat jawaban (2)