Square root
VBT
Calculator
magnet

Lythuthuy L

15 tháng 11 2020 03:13

câu hỏi

vì sao các quốc gia phong kiến Đông Nam Á suy yếu? hệ quả là gì?


8

1


Thư D

15 tháng 1 2021 02:43

Các quốc gia Đông Nam Á suy yếu là do chế độ phong kiến đã bắt đầu lỗi thời, vua chúa sa đọa, và mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và giai cấp vua quan quý tộc bắt đầu gay gắt và sâu sắc. Thêm vào đó, bên trời Tây, chế độ tư bản phát triển, vấn đề thuộc địa và thị trường ngày càng tăng cao. Lợi dụng tình hình ấy, các nước tư bản phương Tây đã sang đánh chiếm các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa. Đây là hệ quả.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chiến thắng quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là A. Đông Quan, Chi Lăng B. Chi Lăng, Xương Giang C. Đông Quan, Chúc Động D. Tốt Động, Chúc Động

2

Lihat jawaban (1)

nhận xét về tổ chức nhà nước thời Đinh Tiền Lê

2

Được xác nhận