Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

09 tháng 12 2019 21:25

câu hỏi

Vì sao bao bọc xung quanh Tây Nam Á có nhiều biển nhưng khí hậu lại khô hạn?


0

1


Phan H

11 tháng 12 2019 14:12

vì tây nam á có chí tuyến bắc chạy qua

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1 : Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến :

0

Lihat jawaban (1)