Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

08 tháng 12 2019 22:32

câu hỏi

Vì sao bạn đêm không nên để nhiều hoa tươi trong phòng ngủ đóng kín cửa?


0

2


Phan N

09 tháng 12 2019 07:18

Vì́ ban đêm cây thực hiện quá trình hô hấp lấy khí oxi và thải ra khí cacbonic.

Pon P

09 tháng 1 2020 12:58

Vào ban đêm cây ngừng quang hợp nhưng vẫn duy trì hô hấp. Nếu trong phòng ngủ, đóng kín cửa mà để nhiều cây hoặc hoa thì rất dễ bị ngạt thở vì trong quá trình hô hấp cây đã lấy rất nhiều khí ôxi của không khí trong phòng, đồng thời lại thải ra rất nhiều khí cacbônic.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước?mỗi em cần phải làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở đị phương như thế nào

0

Lihat jawaban (1)