Square root
VBT
Calculator
magnet

Tới T

08 tháng 12 2019 02:23

câu hỏi

vì sao 2 kế hoạch 5 năm,trong vòng 10 năm(1928-1937) nhân dân liên xô đã xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 07:43

Chào em nhé. Câu hỏi của em chưa chính xác nhé! Trong những năm 1928 - 1937, nhân dân Liên Xô chỉ mới bước vào thời kì xây dựng CNXH. Vì vậy chưa thể khẳng định với 2 kế hoạch 5 năm trong vòng 10 năm (1928-1937), nhân dân Liên Xô đã xây dựng thắng lợi CNXH.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kể về 1 nhân vật lịch sử lớp 8 mà em đã học ví dụ như lênin

6

Lihat jawaban (2)