Square root
VBT
Calculator
magnet

DuongHoangBaoNgoc D

03 tháng 1 2023 14:40

câu hỏi

Vì sao 1+1=1

Vì  sao 1+1=1


15

2


Hồng P

04 tháng 1 2023 09:58

<p>1+1=1 ta đổi thành chia sẽ ra 1÷1=1</p><p>&nbsp;</p>

1+1=1 ta đổi thành chia sẽ ra 1÷1=1

 

Linh Đ

04 tháng 1 2023 14:42

<p>vì đó là: 1+ 0 ( + 1) = 1+ 0 = 1</p>

vì đó là: 1+ 0 ( + 1) = 1+ 0 = 1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)