Square root
VBT
Calculator
magnet

Lionel M

05 tháng 3 2023 10:27

câu hỏi

v=s÷t s=v×t Vậy t=s÷?

v=s÷t               

s=v×t

Vậy t=s÷? 


5

3


Nguyễn H

05 tháng 3 2023 15:11

<p>Để giải phương trình về thời gian, ta cần phải đưa tên biến thời gian (t) lên phía trái. Vì với công thức v=s÷t, t hiện đang nằm ở mẫu số, ta sẽ đưa t lên phía trên và chia cho s để có phương trình về t:</p><p>t = s ÷ v</p><p>Vì với công thức s=v×t, t ở đây đã nằm ở tử số, ta sẽ đưa s lên phía trên và chia cho v để có phương trình khác về t:</p><p>t = s ÷ v</p>

Để giải phương trình về thời gian, ta cần phải đưa tên biến thời gian (t) lên phía trái. Vì với công thức v=s÷t, t hiện đang nằm ở mẫu số, ta sẽ đưa t lên phía trên và chia cho s để có phương trình về t:

t = s ÷ v

Vì với công thức s=v×t, t ở đây đã nằm ở tử số, ta sẽ đưa s lên phía trên và chia cho v để có phương trình khác về t:

t = s ÷ v

Trương T

07 tháng 3 2023 12:18

<p>T=s chia v</p>

T=s chia v

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 3 2023 01:56

<p>Chào em Lionel M,</p><p>Đây là câu hỏi về công thức quãng đường, vận tốc và thời gian.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có công thức tính quãng đường là:&nbsp;</p><p><strong>Quãng đường = Vận tốc x thời gian</strong></p><p><strong>=&gt; s = v x t</strong></p><p>=&gt; v = s:t và t = s:v</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Lionel M,

Đây là câu hỏi về công thức quãng đường, vận tốc và thời gian.

 

Bài giải chi tiết:

Ta có công thức tính quãng đường là: 

Quãng đường = Vận tốc x thời gian

=> s = v x t

=> v = s:t và t = s:v

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Lionel M

09 tháng 3 2023 13:44

em cảm ơn thầy nhiều ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)