Square root
VBT
Calculator
magnet

Mia M

30 tháng 3 2021 14:00

câu hỏi

vẽ sơ đồ tư duy bài phương trình đường thẳng


3

1


An L

05 tháng 4 2021 08:15

Các đối tượng trong sơ đồ tư duy trong bài phương trình đường thẳng. Gồm các công thức đã có và những liên quan của các phần tử trong từng công thức đó, các định nghĩa, các ghi chú liên quan. Đầu tiên bạn vẽ đối tượng là công thức tổng quát của phương trình đường thẳng ra trước rồi từ đó vẽ các bong bóng cho các định nghĩa, ghi chú, đối tượng mà bạn nghĩ đến rồi hướng kết nối chúng với nhau! Chúc bạn làm bài tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận