Square root
VBT
Calculator
magnet

PVP G

20 tháng 12 2019 02:20

câu hỏi

vẻ sơ đồ chuyền máu


1

1


Ho T

20 tháng 12 2019 15:01

o truyền cho o o truyền cho a o truyền cho b o truyền cho ab o chỉ nhận từ o =» o là nhóm máu chuyên cho a truyền cho a a truyền cho ab a nhận từ a và o b truyền cho b b truyền cho ab b nhận từ b và o ab truyền cho ab ab nhận từ ab,a,b và o =» ab là nhóm máu chuyên nhận a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sau con người có thể đi vệ sinh?

0

Lihat jawaban (1)