Square root
VBT
Calculator
magnet

Quốc N

02 tháng 10 2021 07:05

câu hỏi

Vẽ sơ đồ các nguyên tử Nitơ ( số p=8), Neon ( số p= 10), silic ( số p=14), kali (số p =19


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 12:54

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Nguyên tử Bài giải chi tiết: Cấu hình Z của các Nguyên tố: N (Z=7): 1s2 2s2 2p3 Ne (Z=10): 1s2 2s2 2p6 Si (Z =14): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 K (Z=19): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lập PTHH cho các chuyển hóa sau: a)kali pemangarat -> b) lưu huỳnh đi oxit+bari oxit -> c)kẽm axit + axit Clohidrit -> d)magiê + oxit -> e)kẽm + đồng sunfa -> f)natri hidroxit + axit sufuric -> g)canxi hidroxit + cacbonđioxit- >

17

Lihat jawaban (11)