Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 1 2020 14:15

câu hỏi

Vào tuần trước, khách sạn Biển Đông được sửa chữa vào thứ 2 và thứ 3 nên khách du lịch chỉ có thể đặt phòng trong 5 ngày còn lại. Theo thống kê của người quản lí khách sạn trong tuần trước : - Thứ 7 có 18 phòng được đặt và là ngày có lượng khách đặt nhiều hơn các ngày khác - Thứ 4 có 15 phòng được đặt và là ngày có khách đặt ít hơn các ngày khác - Mỗi phòng được đặt chính xác 4 lần Hỏi khách sạn Biển Đông có tất cả bao nhiêu phòng?


9

1


N. Phương

31 tháng 12 2020 02:40

đề bài hay quá! ^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)