Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

25 tháng 11 2019 13:06

câu hỏi

về đoạn thẳng A-B =8cm . Trên tỉa A-B lấy điểm C sao cho AC =2cm Lấy điểm M và Những tương ứng là trung điểm của AC và CB. Hỏi đoạn thẳng MN có độ dài bao nhiêu


0

1


T. Hữu

26 tháng 11 2019 06:47

Ta có Trên tia AB có AC < AB AC + CB = AB suy ra BC = 6cm độ dài đoạn CM là 1 cm độ dài đoạn thẳng NC là 3 cm ta có CA và CB là hai tia đối nhau mà M thuộc tia CA, N thuộc tia CB. nên điểm C nằm giữa M,N Vậy MC + CN = MN MN = 4 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

muốn nhân hai lũy thừa khác cơ số , khác mẫu số thì làm như thế nào ạ vd:2^15x3^6

8

Lihat jawaban (1)