Square root
VBT
Calculator
magnet

Năm N

26 tháng 10 2019 23:21

câu hỏi

Vùng trung du có xếp cạnh nhau như bát úp ?


2

3


Năm N

26 tháng 10 2019 23:22

T. Nguyễn

17 tháng 12 2019 09:46

Xin chào con! Xét về đặc điểm địa hình, vùng trung du Bắc Bộ của nước ta là 1 vùng đồi thấp với đỉnh tròn, sườn thoải và chúng thì xếp cạnh nhau, nhìn giống như các chiếc bát úp lên bề mặt đất vậy đó!

Hà Q

02 tháng 11 2019 15:06

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao trái đất là hành tinh có sự sống duy nhất trong hệ mặt trời.

47

Lihat jawaban (24)