Square root
VBT
Calculator
magnet

Dinh Y

16 tháng 10 2020 12:19

câu hỏi

Vẽ đường thẳng m rồi lấy 3 điểm M N P thuộc M sao cho N nằm giữa hai điểm còn lại,lấy A thuộc m.Vẽ các tia AM,AN,AP.Kể tên các đoạn thẳng có trong hình.Điểm P có thuộc đoạn thẳng MN không.Vì sao có thể khẳng định tia NM không cắt đoạn thẳng AP


8

1


Cao T

26 tháng 10 2020 14:39

Các đoạn thẳng có trong hình là:AN,AM,AP,NM,NP,MP. Điểm P không có thuộc đoạn thẳng MN. Có thể khẳng định tia NM không cắt đoạn thẳng AP vì tia NM và đoạn thẳng AP cùng nằm trên một đường thẳng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)