Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

29 tháng 12 2019 03:59

câu hỏi

Vị ngữ là gì và chủ ngữ là gì?


0

2


Nguyễn N

03 tháng 1 2020 00:55

chủ ngử đầu còn vị ngữ là cuối câu Ai làm gì nhé.

Bùi D

05 tháng 1 2020 05:25

chủ ngữ đầu còn gọi là vị ngữ cuối câu Ai làm gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

alok là gì?

30

Lihat jawaban (5)