Square root
VBT
Calculator
magnet

Tài X

06 tháng 11 2019 12:32

câu hỏi

Vàng hóa trị mấy z mọi người???🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐


1

1


Ngô T

30 tháng 11 2019 11:38

1 bạn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhờ mọi người<3

7

Được xác nhận

trong các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhiều nhất: C2H4O2, C2H6O3 ,C3H7CL ,C2Ag2.

1

Lihat jawaban (1)