Square root
VBT
Calculator
magnet

Lữ G

03 tháng 12 2019 15:08

câu hỏi

văn thuyết minh là gì


0

1


Nguyễn T

10 tháng 12 2019 08:39

văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp trị thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy viết một bài văn kể về tình bạn của nhân vật Xiu và Giôn-xi của truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của nhà văn O Hen-ri

1

Lihat jawaban (1)