Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm T

13 tháng 4 2021 11:04

câu hỏi

Vấn đề năng lượng ở Duyên Hải Nam Trung Bộ hiện nay được giải quyết chủ yếu theo hướng nào? A. Xây dựng các nhà máy thủy điện công suất lớn B. Cải tạo các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than C. Sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây 500KV D. Vận hành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của vùng


12

2


Nguyễn T

16 tháng 4 2021 16:51

C

Tuan D

27 tháng 8 2021 01:55

Messi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách nhận xét biểu đồ

7

Lihat jawaban (2)