Square root
VBT
Calculator
magnet

T V

25 tháng 11 2022 12:41

câu hỏi

văn hóa lai căng là gì


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 13:21

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em T V,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>“lai căng” văn hóa <strong>là sự tiếp thu sản phẩm, giá trị văn hóa nước ngoài trên không gian mạng để pha trộn, gán ghép một cách gượng ép, tùy tiện với các sản phẩm, giá trị văn hóa trong nước theo kiểu “dở tây dở ta”</strong>, hay nói cách khác, đó là sự bắt chước nước ngoài không có chọn lọc, gây phản cảm</p><p><br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em T V, 

Bài giải chi tiết:
“lai căng” văn hóa là sự tiếp thu sản phẩm, giá trị văn hóa nước ngoài trên không gian mạng để pha trộn, gán ghép một cách gượng ép, tùy tiện với các sản phẩm, giá trị văn hóa trong nước theo kiểu “dở tây dở ta”, hay nói cách khác, đó là sự bắt chước nước ngoài không có chọn lọc, gây phản cảmHãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đâu không phải là đặc điểm của vecto vân tốc? A. Gố nằm trên vật chuyển động B. Hướng là hướng của độ dịch chuyển C. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của vận tốc D. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của tốc độ

7

Được xác nhận