Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh L

16 tháng 10 2021 10:48

câu hỏi

Vấn đề CẤP BÁCH cần đặt ra trong hội nghị " I-an-ta " là gì ? A : tiêu diệt chủ nghĩa phát xít B : thiết lập một trật tự thế giới mới C : phân chia phạm vi ảnh hưởng Châu Âu và Châu Á D : thành lập EU


5

1


Nguyễn T

18 tháng 10 2021 11:01

đáp án:A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao mục đích của thực dan pháp khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở việt nam là bù đắp những thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra

2

Lihat jawaban (1)