Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn T

12 tháng 12 2020 23:06

câu hỏi

với m, n =? thì đồ thị hàm số y=mx+n đi qua điểm A(0,1) và B(2,-1)


5

1


G. EL

13 tháng 12 2020 14:30

để biết được đồ thị hàm số có đi qua một điểm hay không, thì ta xem thử điểm đó có thuộc vào đồ thị đã cho hay không, this means that sẽ thay tọa độ điểm đã cho vào công thức của hàm số. nếu nó thỏa hàm số đó thì điểm đã cho thuộc đồ thị, và ngược lại. Bây giờ với bài toán này, ng ta yêu cầu tìm m, n sao cho 2 điểm A, B thuộc vào đồ thị, thì thay tọa độ 2 thẳng này vào công thức thôi. A(0;1): 1=m.0+n B(2;1): 1=m.2+n phương trình đầu tiên, tìm đc n=1 thay n=1 vào pt thứ 2, tìm được m=0.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)