Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

02 tháng 10 2022 07:33

câu hỏi

Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 08:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 bài Căn bậc hai</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 bài Căn bậc hai

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận