Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

10 tháng 5 2022 15:25

câu hỏi

vói cái số thực dương a;b tùy ý; giá trị nhỏ nhất của biểu thức H= 2a_b+b_a


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

13 tháng 8 2022 13:20

Được xác nhận

Xin chào em Thanh L Đây là một bài tập thuộc Chương Bất đẳng thức. Bất phương trình Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20

6

Được xác nhận