Square root
VBT
Calculator
magnet

Blast B

26 tháng 5 2023 14:30

câu hỏi

Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó nhất thiết có mặt chữ số 2.

Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau trong đó nhất thiết có mặt chữ số 2.


13

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận