Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha N

11 tháng 2 2023 14:16

câu hỏi

Với ba số 12, 5,17 và các dấu cộng, trừ, bằng hãy lập phép tính đúng

Với ba số 12, 5,17 và các dấu cộng, trừ, bằng hãy lập phép tính đúng


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 2 2023 10:16

Được xác nhận

<p>Chào em Ha N,</p><p>Đây là dạng bài lập một phép tính từ dữ kiện cho trước.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>12+5 = 17 hoặc 17-5 = 12</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Ha N,

Đây là dạng bài lập một phép tính từ dữ kiện cho trước.

 

Bài giải chi tiết:

12+5 = 17 hoặc 17-5 = 12

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)