Square root
VBT
Calculator
magnet

Tường V

29 tháng 12 2022 12:26

câu hỏi

Vẽ hình bình hành EFHK Có EF=3cm,FH=4cm

Vẽ hình bình hành EFHK Có EF=3cm,FH=4cm


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 13:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tường V,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Tường V, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận