Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ C

26 tháng 2 2020 12:06

câu hỏi

vẽ góc AOB là 1 góc bẹt. vẽ tia OC bất kì nằm giữa 2 tia OA và OB. OM là tia phân giác của góc AOC. ON là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc MON


0

1


Võ C

26 tháng 2 2020 12:09

giúp mk vs ạ mk đang cần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

BC(6,14)

6

Lihat jawaban (2)