Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ Q

29 tháng 12 2019 12:56

câu hỏi

Ví dụ về ròng rọc


0

1


My T

05 tháng 1 2020 04:06

Dùng ròng rọc kéo lá cờ lên đỉnh cột cờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hộ em với

2

Được xác nhận