Square root
VBT
Calculator
magnet

Loan A

30 tháng 12 2019 13:39

câu hỏi

ví dụ thực tế về độ và điểm nút


0

1


VTS V

04 tháng 1 2020 13:52

VD học lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là độ. kì thi lên c3 vào lp 10 là điểm nút

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao chúng ta phải thường xuyên đổi mới phương pháp học tập của bản thân?

6

Lihat jawaban (1)