Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyênn T

10 tháng 6 2020 13:02

câu hỏi

Ví dụ của tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo


0

1


Hương N

11 tháng 6 2020 12:39

tín ngưỡng: tin vào thượng đế, chúa trời,... tôn giáo: đạo phật, đạo thiên chúa,... quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là cd có quyền theo hoặc ko theo 1 tín ngưỡng tôn giáo nào; người đã theo 1 tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền thôi ko theo nữa hoăc bỏ để theo 1 tín ngưỡng, tôn giáo khác mà ko ai đc cưỡng bức, cản trở

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xây dựng gia đình văn hoá có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? A.Xây dựng xã hội phát triển B.Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ C.Xây dựng xã hội tốt đẹp D.Xây dựng xã hội lành mạnh

9

Lihat jawaban (3)